Taśmy ceramiczne

TAŚMA CERAMICZNA / CERAMIC TAPE

Taśma ceramiczna pleciona jest z przędzy glinokrzemianowej, wytwarzanej z włókien ceramicznych, zawierający niewielką domieszkę włókien organicznych , które po zamontowaniu ulegają wyżarzeniu, bez strat dla parametrów eksploatacyjnych.

  • Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 1100 °C
  • Maksymalna temperatura chwilowa: 1200 °C

WŁASCIWOŚCI:

  • Niska przewodność cieplna oraz niski współczynnik akumulacji ciepła.
  • Niepalność 
  • Wysoka odporność chemiczna 
  • Niska gęstość, łatwe kształtowanie oraz wysoka wydajność montażowa.
  • Stabilność w wysokich temperaturach oraz duża odporność na szoki cieplne.

ZASTOSOWANIE:

Taśma ceramiczna podobnie jak taśma szklana, przeznaczona jest do połączeń statycznych stosowana jako: 

  • Izolacja cieplana urządzeń, instalcji, maszyn 
  • Uszczelnienie i osłona przed wpływem wysokiej temperatury, gorących gazów oraz rozprysków ciekłego metalu.
  • izolacja termiczna oraz osłona  przewodów eletrycznych, węży, kabli, oraz innych urządzeń  znajdujących się w pobliżu źródła ciepła.

Kod produktu / product code: 
81 16 63, 811663 
81 16 64, 811664
81 16 65, 811665
81 16 66, 811666
81 16 67, 811667
81 16 68, 811668